De eerste tweeduizend dagen van ons bestaan zijn cruciaal. Ze bepalen voor een groot deel onze overlevingskansen, ons vermogen om te leren en onze verdere ontwikkeling.

De consensus over het belang van het ondersteunen van ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind (Early Childhood Care and Education, ECCE) groeit nationaal en internationaal. De internationale gemeenschap heeft zich in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) dan ook sterk geëngageerd om deze uitdaging aan te gaan. Nochtans worden over de hele wereld te veel kinderen het recht ontzegd om zich gedurende de eerste levensjaren ten volle te ontplooien.

Plan International België liet een onderzoek uitvoeren om in vijf partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (Niger, Senegal, Tanzania, Rwanda en Mozambique) de belangrijkste uitdagingen te identificeren voor de sector van ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind.

Ter gelegenheid van de eerste Internationale Dag voor het Onderwijs (24/1) en bij aanvang van het jaar waarin het VN-Kinderrechtenverdrag haar de dertigste verjaardag zal vieren, wordt dit onderzoek voorgesteld tijdens een seminar, georganiseerd door Plan International België en Educaid.be op maandag 28 januari 2019.

Het doel van dit seminar is om meer aandacht te vragen voor ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zowel op het federale niveau als op het niveau van de Gemeenschappen (Vlaanderen en Wallonië-Brussel). Met dit seminar willen we Belgische actoren (beleidsmakers en actoren van de ontwikkelingssamenwerking, maar ook actoren uit de ECCE-sector in België) bewust maken van de uitdagingen rond ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind in de partnerlanden.  

Twee thema’s zullen aan bod komen tijdens het seminar:

 • De strategieën die nodig zijn om een geïntegreerd beleid rond ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind te ondersteunen;
 • De rol van interventies in het domein van ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind in de transformatie van genderrelaties

Dit seminar gaat uit van een sterke universalistische invalshoek (in lijn met de principes van het VN-Kinderrechtenverdrag en de SDGs) en zal de gelijkenissen beklemtonen tussen de uitdagingen waar kinderen, jonge ouders en actoren die in de sector werken in België en in de partnerlanden mee geconfronteerd worden.

PROGRAMMA

12:30 - 13:30

Onthaal met sandwiches

13:30 - 14:30

Openingssessie

Verwelkoming door:

 • Régine Debrabandere, Plan International België
 • Tom Vandenbosch, VVOB & Educaid.be

 

Voorstelling van het rapport “Ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind: een prioriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking.”

 • Katrijn Asselberg, Lisette Caubergs, South Research

 

Projectie van videoclips (Bolivië)

14:30 - 15:30

Sessie 1: Een effectief ECCE-beleid ontwikkelen en ondersteunen

 

Wat zijn de voornaamste uitdagingen waar actoren die zich inzetten voor het jonge kind mee worden geconfronteerd? Welke strategieën worden opgesteld om hun inspanningen op een effectieve manier te ondersteunen? Welke lessen kunnen we trekken uit de inspanningen die in België en in de partnerlanden geleverd worden?

 

Moderator: Roméo Matsas, Plan International België

 

 • Cheikh Ndour, Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (Senegal)
 • Fabrice Lepla, Europese Commissie
 • Rudy De Cock, Kind & Gezin
15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:45

Sessie 2: De rol van ECCE in het veranderen van genderrelaties

 

Hoe kunnen interventies in het domein van ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind bijdragen aan het in vraag stellen van genderstereotypen bij kinderen en bij ouders? Hoe kunnen deze interventies ervoor zorgen dat jonge mama’s in een opleiding of op de arbeidsmarkt terecht komen?

  

Moderatie: Maartje Houbrechts, Educaid.be

 

 • Melanie Swan, Plan International 
 • Hans De Greve, VVOB 
 • Pascale Camus, Office de la Naissance et de l’Enfance
16:45 - 17:00

Afsluiting

Catherine Galand, Directrice D2, DGD – Thematische Directie