Op 25 januari 2017 nam Educaid.be deel aan een internationaal seminarie over "Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen. Hoe kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bijdragen tot de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen?", georganiseerd door de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in Brussel.

In het kader van deze conferentie, faciliteerde de Educaid.be TVET projectgroep een werkatelier over “De bijdrage van technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET) aan duurzame empowerment van meisjes”.

Algemeen kader

Schattingen geven aan dat in de komende tien jaar ongeveer 1 miljard meer jongeren de arbeidsmarkt zullen betreden, terwijl ongeveer een derde van de jeugd van vandaag – de meeste van hen vrouwen – niet werkt of in onderwijs of opleiding zit (NEET, not in employment, education or training), en de demografische curve in verschillende landen stijgt.

Met SDG doelstellingen 4.3 tot 4.5 heeft de internationale gemeenschap zich geëngageerd tot het verzekeren van gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwalitatief goed technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit; tot een verhoging van het aantal jongeren en volwassenen die beschikken over relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor werkgelegenheid, decent werk en ondernemerschap; en tot het elimineren van genderongelijkheid in het onderwijs. In dit verband zijn de uitdagingen van adolescente meisjes en jonge vrouwen veelzijdig en van cruciaal belang.

Workshop

De workshop was opgebouwd rond de centrale vraag: “Hoe verbeteren meisjes hun socio-economische positie door het volgen van een technische of beroepsopleiding?” Dit naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de studie Enhancing the contribution of the Belgian TVET programmes to girls’ empowerment, uitgevoerd door Lisette Caubergs en Ellen Verhofstadt (South Research) in opdracht van Plan België.

Romeo Matsas (Plan België) stelde de conclusies en aanbevelingen van de gisteren gepubliceerde studie voor. Kaat Torfs (VIA Don Bosco) en Maud Seghers (VVOB) presenteerden concrete cases uit respectievelijk Tanzania en Ecuador.

De panelleden trachtten specifiek een antwoord te bieden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de voorwaarden opdat TVET programma’s beter zouden leiden tot de socio-economische empowerment van meisjes?

  • Hoe werken we aan een maatschappelijke mentaliteitswijziging om TVET voor meisjes te valoriseren?

  • Hoe werk je als ontwikkelingsactor samen met andere actoren om er voor te zorgen dat TVET leidt tot de socio-economische empowerment van meisjes?

De presentaties werden gevolgd door een Q&A sessie.