De derde Educaid.be Ledenvergadering vond plaats op 18 februari 2016.

Op de agenda:

 • Inleiding
 • Overzicht 2015: 
  • Algemeen
  • Stuurgroep
  • Projectgroepen
  • Conferentie
 • Planning 2016 :
  • Mogelijke nieuwe projectgroepen
  • Conferentie
 • Voorstelling nieuwe leden:
  • CEC
  • Togo Debout
  • KIYO
 • Evaluatiesessie
 • Broodjeslunch en informele uitwisseling