Tussen januari en juli 2015 vonden 8 sessies plaats in het kader van de intergouvernementele onderhandelingen die op de VN-top van september 2015 leidden tot de goedkeuring van het nieuwe 'Sustainable Development Goal Framework’.

Ter inspiratie van de Belgische onderhandelaars formuleerde Educaid.be enkele krachtlijnen voor de passages en voorgestelde doelstellingen over het thema onderwijs zoals deze waren opgenomen in het Rapport van de Open Working Group (OWG) en het Syntheserapport van de Secretaris Generaal van de VN.