L’apprentissage du genre

Een publicatie van Le Monde selon les femmes asbl in samenwerking met de projectgroep 'Gender & Onderwijs' van Educaid.be. In dit boekje pleiten we voor een afbreuk of een wijziging van de ingebakken processen die ongelijkheden met zich mee brengen. We bestuderen de impact van een genderspecifieke  aanpak in de verschillende levensfases van mensen en hoe deze leeromgevingen beïnvloeden; van formeel tot informeel onderwijs, van het kleuter-onderwijs tot en met volwassenenonderwijs... Vervolgens zoeken we naar manieren om de realiteit te veranderen en om aan de hand van kritische, feministische en intersectionele pedagogie, meer gelijkheid in het onderwijs te creëren.