In 188 landen wereldwijd hebben scholen en opleidingsinstellingen hun deuren gesloten in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Volgens de laatste cijfers van de UNESCO, betreft dit 90% van de schoolgaande kinderen en jongeren, hetzij 1,5 miljard kinderen. Ondanks het feit dat veel onderwijsinstellingen inzetten op afstandsleren, dat leerkrachten en directies de krachten bundelen om leerlingen en studenten zo goed mogelijk te begeleiden, is Educaid.be ongerust. Het platform is bezorgd over de impact van de schoolsluitingen op de veiligheid en de bescherming van kinderen en het respect van hun rechten. Educaid.be maakt zich ook zorgen over kinderen en jongeren in kwetsbare situaties zoals meisjes, gehandicapte kinderen, migrantenkinderen of kinderen uit minderheidsgemeenschappen voor wie de terugkeer naar school extra moeilijk dreigt te worden. De afgelopen decennia is er hard gewerkt om SDG 4 te bereiken en om zoveel mogelijk kinderen en jongeren toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs. Door de coronacrisis dreigen deze inspanningen verloren te gaan. Educaid.be vraagt om de krachten te bundelen, om zowel tijdens als na de crisis het recht en de toegang tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle kinderen, en vooral voor de kinderen in moeilijke situaties, te waarborgen.