Onderwijs is een mensenrecht. Toch gaan meer dan 260 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Tel daar ook nog eens de 330 miljoen kinderen bij die wel naar school gaan, maar er bijna niets leren, en de mondiale leercrisis is onmiskenbaar. Schoolgaande kinderen zijn belemmerd in het ontwikkelen van hun volledig potentieel. De impact daarvan reikt verder dan het individueel niveau: de leercrisis stut ook de positieve evolutie van landen. De kwaliteit van het onderwijs speelt een cruciale rol in het nastreven van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of de Sustainable Development Goals (SDG’s). VVOB – education for development draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs door te focussen op de professionalisering van leerkrachten en schooldirecties.

VVOB werkt al meer dan 35 jaar aan de duurzame verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs. Dit leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt, een betere gezondheid en meer gendergelijkheid. Bovendien hebben vooral kinderen en jongeren die anders minder kansen zouden krijgen, baat bij kwaliteitsvol onderwijs.

We bieden structurele oplossingen in de vorm van capaciteitsversterking van de overheid en lokale onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van de ministeries van onderwijs en instellingen die diensten leveren rond de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders.

We behalen duurzame resultaten door:

  • onze activiteiten af te stemmen op en in te bedden in het lokale onderwijsbeleid;

  • onderwijsexpertise van de lokale instellingen op te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met ons netwerk van Vlaamse en internationale partners;

  • samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector.

Gelijkheid, en gendergelijkheid in het bijzonder, loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten.

doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.