Dit rapport, uitgevoerd door Huib Huyse van HIVA in opdracht van Plan België, was bedoeld als bijdrage aan de internationale conferentie Basic Education for Change, die Plan België op 14 mei 2013 in Brussel organiseerde in samenwerking met HIVA-KU Leuven, UNICEF België en VVOB.

Het rapport onderzoekt de algemene trends in de steun die België de voorbije 25 jaar heeft geboden aan de onderwijssector in ontwikkelingslanden en gaat vervolgens na wat België heeft gedaan voor het basisonderwijs als belangrijke subsector. Deze analyse leidt tot een aantal aanbevelingen voor de toekomstige principes en modaliteiten en drie mogelijke scenario’s voor de Belgische hulp aan het basisonderwijs. Dit is een constructieve bijdrage aan de Belgische post-2015-dialoog, met de bedoeling om het debat aan te zwengelen en de gezamenlijke inspanningen van de Belgische ontwikkelingsactoren op het gebied van onderwijs te versterken.

De Werkgroep Beleidsondersteuning van Educaid.be formuleerde een initiële reactie op de aanbevelingen van dit rapport, en beschouwt de studie als een basis voor verdere discussie.