Op 1 juni 2022 werd via een virtueel evenement het rapport Education Under Attack 2022 van de “Global Coalition to Protect Education from Attack” wereldwijd gelanceerd. Twee leden van het platform Educaid.be, UNICEF en Plan International, maken deel uit van deze coalitie. Om de twee jaar publiceert GCPEA het verslag Education Under Attack. Het enige document dat een wereldwijde rapportage en analyse biedt van aanvallen op scholen en universiteiten, hun studenten en personeel. De situatie is alles behalve rooskleurig te noemen. Scholen, leerlingen, studenten en onderwijzend personeel zijn nog al te vaak het doelwit in conflictsituaties.  

Toch is er ook hoopvol nieuws. De publicatie van het rapport is namelijk ook het moment om ons te herinneren aan het ontstaan van de Safe School Declaration 7 jaar geleden, en de impact hiervan aan de hand van enkele goede voorbeelden. 114 landen ondertekenden tot nu toe deze verklaring.

Educaid.be voelt zich erg betrokken bij deze problematiek. In oktober 2021 was onderwijs in crisissituaties één van de thema’s van onze #Five4Education webinarserie. Op basis van de conclusies van het rapport Education Under Attack 2022 stelden we enkele aanbevelingen op die je hieronder kan downloaden. 

Foto: ©2021 UNICEF/UN0514375 /UNICEF Afghanistan