Educaid.be Annual Conference 2011

Ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector
Trends en uitdagingen vanuit internationaal en Belgisch perspectief

Brussel, 6 December 2011

Educaid.be heeft haar eerste werkingsjaar achter de rug. Dit is het platform waar individuen, instellingen en organisaties die actief zijn rond opleiding en onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, elkaar ontmoeten. Het gaat daarbij zowel om beleidsmakers, NGO’s als particuliere organisaties. De bedoeling is om de capaciteiten van de Educaid.be-leden te versterken door kennis- en ervaringsuitwisseling zodat de steun aan de onderwijssector in het Zuiden kan verbeterd worden. Bovendien wenst Educaid.be zo ook het Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkeling te ondersteunen en samenwerking op het terrein te stimuleren.

6 december 2011 is een dag van en voor de leden van Educaid.be en voor alle sympathisanten en/of geïnteresseerden in de wereld van onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Een dag waarop Educaid.be zichzelf in de kijker zet, terugblikt op zijn prille geschiedenis en het vizier scherp stelt op de toekomst. Educaid.be wil dit doen door de schijnwerper te richten op de grote uitdagingen voor onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Internationale onderwijsspecialisten zullen trends en uitdagingen schetsen voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking vanuit een internationaal perspectief. Daarna debatteert een panel over de internationale trends en het Belgisch ontwikkelingsbeleid in de onderwijssector. Ten slotte zullen de drie bestaande werkgroepen binnen Educaid.be een verdiepende discussie aangaan over de uitdagingen voor ‘hun’ thema’s, hierbij kritisch uitgedaagd door een aantal onderwijsexperts.

Programma 

09:00-09:30

Onthaal met koffie

09:30-09:45

Welkomstwoord

Carl Michiels (voorzitter directiecomité BTC)

09:45-10:00

Educaid.be: terugblik en blik op de toekomst
Bart Dewaele (directeur VVOB vzw) en Stéphan Plumat (directeur APEFE asbl)

10:00-12:30

Trends en uitdagingen vanuit een internationaal perspectief

10:00-10:25

"Contemporary global education goals: narratives and networks"
Moira Faul
Former Head of UK Education and Youth policy at Oxfam GB and now researcher at University of Cambridge

10:25-10:50

"Making Rights Realities: Educational Access and Equity in Development"
Keith Lewin
Director of the Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity funded by the UK Department for International Development; Professor of International Education, Director of the Centre for International Education

10:50-11:10

Koffiepauze

11:10-11:35

"Vocational Learning for Development: Entering a new ERA?"
Simon McGrath
Professor of International Education and Development and Director of Research, School of education, University of Nottingham

11:35-12:30

Debat met het publiek

12:30-14:00

Lunch aangeboden door Educaid.be

14:00-15:00

Internationale trends en het Belgisch ontwikkelingsbeleid in de onderwijssector
Debat met Ides Nicaise (Professor KUL, Onderzoeksmanager HIVA), Marij Aerts (DGD - Beleidsadviseur Onderwijs en Vorming), Jean-Marie De Ketele (Professeur UCL, Titulaire de la Chaire UNESCO en Sciences de l’Education) en Fabrice Lepla (Plan Belgique).
Moderator: Gie Goris (Mo* Magazine)

15:00-16:30

Basisonderwijs, Technisch en Beroepsonderwijs & ICT in de kijker

Het publiek kan kiezen uit volgende workshops:

  • Basisonderwijs
    Voorzitter: Hans De Greve (Plan België) - Experten: Ides Nicaise (KULeuven) en Keith Lewin (University of Sussex)
  • Technisch en Beroepsonderwijs
    Voorzitter: Niels De Block (BTC) - Experten: Simon McGrath (University of Nottingham) en Barbara Murtin (OIF - Organisation internationale de la Francophonie)
  • ICT en ontwikkeling
    Voorzitter: Luc Ameye (APEFE) -  Experten: Martin Valcke (UGent) en Motonobu Kasajima (CUD – Commission Universitaire pour le Développement)

16:30

Receptie aangeboden door BTC

Praktisch

Presentations

U vindt alle presentaties van de dag hier.