De toegang van meisjes en jonge vrouwen tot onderwijs en hun deelname aan de arbeidsmarkt zijn sleutelfactoren in hun empowermentproces. Een studie uit 2017, uitgevoerd in opdracht van Plan International België, Enhancing the contribution of the Belgian TVET programmes to girls’ empowerment, concludeerde dat het van fundamenteel belang is te handelen (“ACT”) voor de empowerment van meisjes en jonge vrouwen door strategieën te formuleren die hen toelaten:

  • Toegang te hebben tot een TVET-programma (“Access”)
  • Deze opleiding ook af te maken (“Completion”)
  • Deel te nemen overgangsactiviteiten met het oog op een waardige plek op de arbeidsmarkt (“Transition”)

Om dit te verwezenlijken moeten verschillende (f)actoren tegelijkertijd worden aangepakt, op het niveau van scholen en opleidingscentra, op het niveau van families en gemeenschappen, en op het niveau van de overheid.

Volgend op deze studie, bundelden de leden van de Educaid.be TVET-werkgroep hun inspanningen om de aanbevelingen ervan te illustreren met concrete voorbeelden uit de praktijk en deze ter beschikking te stelen van een groter publiek via de nieuwe Educaid.be website, in een sub-site die specifiek aan dit thema gewijd is.

Deze site zal tijdens het lunch seminar worden gelanceerd en voorgesteld door de Coördinatrice van het platform, in aanwezigheid van Ellen Verhofstadt van South Research, medeauteur van het rapport, en Caroline Mancel, Adjunct-directeur-generaal van ACTIRIS, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, voor een Belgisch perspectief op het thema.

Het seminar zal worden gemodereerd door Romeo Matsas van Plan International België.