De jaarlijkse Educaid.be ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 15 februari 2022 van 13u00 tot 15u30 CST. We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2022 en het volgend MJP. Het is ook het moment om nieuwe leden zoals WAPA International en Cavaria te leren kennen. De vergadering is ook dit jaar digitaal. Alle info staat op de website. Tot dan!  

PROGRAMMA

13:00 - 13:05

Inleiding door Marije van Breda, Educaid.be coördinator

13:05 - 13:30
  • Verwelkoming en toespraak Heidy Rombouts, Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, DGD
  • Vragen en antwoorden DGD/Kabinet Ontwikkelingssamenwerking met Heidy Rombouts en Niels De Block (adviseur onderwijs en gouvernementele samenwerking)
13:30 - 14:15
  • Conclusies en aanbevelingen eindevaluatie MJP 2017-2021
    door Nancy Jaspers van Humanya
  • Vragen en antwoorden met Nancy Jaspers
14:15-14:45
14:45 - 15:25
  • Jaaroverzicht activiteiten Educaid.be 2020-2021
  • Vooruitblik 2022 en Meerjarenplan 2022-2026  
  • Presentatie communicatie door Lisse Moons, Communication Officer VVOB
  • Vragen en antwoorden
15:25- 15:30

Slotwoord