Handicap International is een internationale organisatie die zich al 35 jaar inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in het Zuiden, om aan hun basisnoden tegemoet te komen, hun levensomstandigheden te verbeteren en te pleiten voor het respect van hun waardigheid en hun basisrechten.

De zetel van de organisatie bevindt zich in Lyon (Frankrijk) en Brussel (België). De organisatie is vandaag actief in een zestigtal landen via meer dan 300 ontwikkelingsprojecten, in het kader van noodsituaties, heropbouw, chronische crisissen en ontwikkeling.

De teams van Handicap International hebben zich gespecialiseerd in verschillende thema’s of werkdomeinen, die gericht zijn op zowel preventie, revalidatie als integratie. Via projecten rond verkeersveiligheid en gezondheid van mama’s en kinderen worden handicaps voorkomen. Met revalidatieprojecten worden de mobiliteit en autonomie van mensen met een beperking gestimuleerd. Nog andere projecten zijn gericht op de integratie van kinderen en volwassenen met een handicap in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Handicap International steunt ook andere verenigingen die ijveren voor de rechten van mensen een handicap.

Op het vlak van onderwijs, werkt HI sinds 1998 rond inclusief onderwijs en technische en beroepsopleiding voor kinderen en volwassenen met een handicap. HI wil een inclusieve leeromgeving creëren, en focust zich daarbij op 3 niveaus: directe steun aan personen met een handicap en hun families, de verbetering van de socio-economische, gezondheids-, en onderwijsvoorzieningen, en de ontwikkeling van een meer inclusief beleid.

doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vindt u documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.