De filosofie van Geomoun is het optimisme en de veerkracht bij kinderen en hun gemeenschappen aan te moedigen om zo bij te dragen aan een wereld die rechtvaardiger en empathischer is met respect voor de mensenrechten en het milieu. 

In Haïti bevordert Geomoun de rechten en bescherming van kinderen dankzij de steun van geengageerde organisaties en gemeenschappen.

  • Geomoun ondersteunt Timkatec, een Haïtiaanse vereniging die georganiseerd is in drie centra die voorzien in (onderwijs)ondersteuning van 600 kwetsbare kinderen en jongeren in Port-au-Prince.
  • Verder heeft Geomoun ook projecten in Jacmel in samenwerking met RESEDH. Deze acties zijn gericht op een betere levenskwaliteit voor iedereen en een effectievere bescherming van kwetsbare kinderen. Ze moedigen kinderen en hun gemeenschappen aan een grotere rol te spelen in hun eigen ontwikkeling en bevorderen de toegang tot kunst voor iedereen.

In Benin neemt de vereniging Carrefour Jeunesse deel aan het 'Le Son d'Enfants'-project (hieronder uitgelegd) door kinderen te enthousiasmeren in de klas. Op deze manier willen ze geleidelijk de mentaliteit van de school, ouders en lokale politici over het recht op participatie voor kinderen veranderen en de actoren op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Daarnaast hebben Carrefour Jeunesse (CJ) en Geomoun een project opgezet ter versterking van de water-, hygiëne- en sanitatiecapaciteit in drie Beninese scholen en het CJ-centrum.

In België creëerde Geomoun het lessenpakket "Meeting the Other" bedoeld voor leerkrachten en begeleiders van jongeren tussen 10 en 12 jaar oud. Het omvat verschillende tools en activiteiten om thema’s als identiteit, multiculturalisme, kinderrechten, filosofie en burgerschap op school te behandelen.

Het project 'Le Son d’Enfants' bestaat sinds 2016. Belgische, Beninese, Togolese, Haïtiaanse en Senegalese klassen communiceren met elkaar dankzij radiopodcasts. Samen praten de leerlingen over grote mondiale thema's, denken ze na over de onderlinge verbanden die er tussen de maatschappelijke vraagstukken bestaan en ondernemen ze actie aangezien zij de hoofdrolspelers in de wereld van vandaag zijn.

Tot slot lanceerde Geomoun GEOMOVE, een internationaal sociaal netwerk dat:

  • de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren tussen 6 en 26 jaar wil versterken en bevorderen,
  • hen een ruimte biedt voor discussie en uitwisseling over dit onderwerp,
  • hen in staat stelt zichzelf uit te dagen rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen,
  • hen en andere jongeren mobiliseert om op internationaal niveau situaties waarin de mensenrechten geschonden worden aan de kaak te stellen.
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vindt u documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.