APEFE is een Belgisch expertisecentrum voor internationale samenwerking met als doelstelling het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). APEFE is actief in verschillende landen in twee continenten: Latijns Amerika en Afrika.

De activiteiten van APEFE situeren zich binnen drie sectoren: 

  • Onderwijs : Om ongelijkheid en armoede te bestrijden, draagt APEFE bij tot de capaciteitsversterking van haar partnerlanden in de onderwijs- en opleidingsector. Hierbij richten ze zich vooral op de technische en beroepsopleidingen (TVET), met onder andere aandacht voor het ondernemerschap.

  • Gezondheid : Ontwikkelingslanden hebben te maken met talrijke uitdagingen op het vlak van gezondheid. Het gebrek aan medische infrastructuur en hun onderhoud motiveert APEFE om toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg voor allen te willen verzekeren.

  • Milieu : APEFE ontwikkelt programma's voor de capaciteitsversterking van haar partnerlanden voor het beschermen van hun erfgoed en natuurlijke hulpbronnen.

doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.