HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. HIVA verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek dat heel concreet kan inspelen op actuele vragen van beleid. We doen onderzoek dat werkt! Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten.

Toegepast en beleidsgericht onderzoek is onze kernactiviteit. HIVA hecht niet alleen belang aan de kwaliteit van het onderzoek, maar ook aan het ruim verspreiden van de kennis en inzichten die via dit onderzoek worden verworven. Dat gebeurt onder meer via de vele publicaties, het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven zoals seminaries, conferenties en workshops en het verlenen van advies en expertise ‘op maat’.

De onderzoeksactiviteiten van HIVA worden georganiseerd in zes groepen, m.n. Arbeid en organisatie, Arbeidsmarkt, Armoede, maatschappelijke integratie en migratie, Duurzame ontwikkeling, Onderwijs en levenslang leren, Verzorgingsstaat en wonen. Onze medewerkers zijn gedreven universitaire onderzoekers. Als econoom, socioloog, politoloog, pedagoog of psycholoog streven zij naar de hoogste wetenschappelijke kwaliteit. We werken daarom ook graag samen met andere kenniscentra aan onze universiteit en daar buiten en we participeren aan tal van internationale wetenschappelijke netwerken.

We vinden het als HIVA bijzonder belangrijk dat u gebruik kan maken van onze diensten. We staan open voor gesprek en samenwerking rond onderzoek, vorming of kennisdeling.

HIVA
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vindt u documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.