De afgelopen twee jaar vond de ledenvergadering online plaats. Het is hoog tijd om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten, nieuwe leden te leren kennen of met anderen de draad weer op te pikken. Naast de meer officiële momenten, zoals een terugblik op 2022 en een vooruitblik op 2023, is er tijd voor interactieve workshops gekoppeld aan verschillende onderwijsthema's. We sluiten de voormiddag af met een gezellige lunch.

Online deelnemen is helaas niet mogelijk. We delen het verslag achteraf op de website. 

Programma

08:30 - 09:00

Onthaal

09:00 - 09:45

Overzicht 2022 & Vooruitzichten 2023

09:45 - 10:00

Nieuwe leden aan het woord

10:00 - 10:15

Koffiepauze

10:15 - 12:45

Interactieve workshops

Extra info

Logo klimaatfresco
Klimaatfresco
georganiseerd door Oxfam België
CAP
CAP - samen bouwen aan partnerschapovereenkomsten
georganiseerd door Echos Communication
12:45 - 13:30

Vegetarische broodjeslunch

Extra info over de interactieve workshops

Klimaatfresco | Oxfam België

Het Klimaatfresco is een tool die in Frankrijk werd gecreëerd om de uitdagingen in verband met de klimaatverandering beter te begrijpen, met een sterke focus op de wetenschappelijke aspecten. Het is een creatief en visueel aantrekkelijk kaartspel dat de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering met elkaar in verband brengt. De 42 kaarten zijn gebaseerd op de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het spel verloopt in drie stappen: in team de kaarten plaatsen, verbanden leggen en het fresco illustreren, debriefing. Meer weten? Bekijk hier de video

Outcome van de workshop

  • Een beter inzicht verschaffen in de oorzaak en het gevolg van klimaatverandering en het systemische aspect ervan
  • Een serieus en moeilijk onderwerp op een speelse manier aanpakken
  • Collectieve intelligentie aanmoedigen
  • Emoties delen over een onderwerp dat klimaatstress veroorzaakt
  • Nadenken en uitwisselen over mogelijke acties en hefbomen om te zoeken naar oplossingen

Taal

De workshop wordt in het Frans en Nederlands gegeven. Deelnemers drukken zich uit in de taal naar keuze. 

CAP -  samen bouwen aan partnerschapovereenkomsten | Echos Communication

In groep bestuderen we de diverse vraagstukken die bij het creëren van partnerschappen ontstaan. Hiervoor gebruiken we een tool die Haute Ecole Vinci uit Louvain-la-Neuve en haar partners ontwikkelde. Het spel streeft ernaar interculturele partnerschapsovereenkomsten tot leven te brengen, te evalueren en te verbeteren en richt zich hierbij vooral op de partnerschapsrelatie, de organisatie en de context ervan, en niet zozeer op de projecten en activiteiten. Meer informatie over de tool.

Outcome van de workshop

Een overzicht maken van de kernpunten die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen: aandachtspunten, hefbomen, succesvolle ervaringen en aanbevelingen.

Taal

De workshop wordt in het Frans gegeven, maar deelnemers drukken zich uit in de taal naar keuze. 

Schrijf je in!