Met het oog op de Federale verkiezingen in 2014 stelde Educaid.be een Memorandum op dat werd overhandigd aan partij- en fractievoorzitters, studiediensten en parlementairen actief rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

In dit Memorandum beklemtoont Educaid.be de daadwerkelijke impact van onderwijsinvesteringen op menselijke en economische ontwikkeling en formuleert het een aantal aanbevelingen voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking rond onderwijsprioriteiten en modaliteiten.