De onderwijssector wordt al meer dan een jaar zwaar getroffen door COVID-19. Zowel in ons eigen land, als elders in de wereld is de schoolloopbaan van miljoenen kinderen verstoord of zelfs beëindigd door schoolsluitingen. Meer dan ooit is internationale solidariteit een must !

Educaid.be, het Belgische platform voor onderwijs en vorming binnen de internationale samenwerking, is bijzonder ongerust over de impact van de schoolsluitingen op de veiligheid, de bescherming en de rechten van kinderen en jongeren. Educaid.be benadrukt de noodzaak om rekening te houden met de specifieke uitdagingen van vele kinderen in kwetsbare situaties zoals meisjes, kinderen met een handicap, migrantenkinderen en kinderen uit minderheidsgroeperingen, ... voor wie deze crisis onvermijdelijk grote risico’s op schooluitval met zich meebrengt.

De afgelopen decennia zijn er heel wat inspanningen geleverd om SDG4 te bereiken en om alle kinderen en jongeren toegang te geven tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs. Meer dan ooit moeten overheden en donoren zich mobiliseren om te voorkomen dat de geboekte vooruitgang van de afgelopen twintig jaar verloren gaat door de coronacrisis.

Educaid.be raadt aan om de krachten te bundelen zodat ieder kind en iedere jongere, en dan vooral de meest kwetsbare onder hen, toegang blijven houden tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs, zowel tijdens als na de crisis. Het GPE is een belangrijk multilateraal middel om financiële steun van de internationale gemeenschap naar de onderwijssector te katalyseren.
Daarom verzoekt Educaid.be de Belgische overheid om de financiering aan het Global Partnership for Education te versterken met bijzondere aandacht voor de schoolloopbaan van meisjes, gelinkt aan de prioriteiten van de Belgische internationale samenwerking, en om haar Europese partners aan te moedigen hetzelfde te doen.

Deze herfinanciering moet deel uitmaken van het « groeipad 0,7% » van de Belgische overheidssteun en van de budgetverhoging voor onderwijs in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit mag niet ten koste gaan van andere financieringen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Educaid.be is eveneens voorstander van een vorm van soft earmarking van de financiering, bijvoorbeeld gelinkt aan thematieken zoals gender of onderwijsprofessionals.

« Raise your hand for education», zodat leren nooit stopt.

Educaid.be staat ter beschikking van de Belgische overheden om zijn kennis en technische steun te verlenen in de voorbereiding van de standpunten en beslissingen inzake het Global Partnership for Education.