In de Strategienota Onderwijs (2013) worden de visie, de leidende principes en de prioriteiten van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) voor de onderwijssector voorgesteld. Om de hulp niet teveel te spreiden en om maximale resultaten te kunnen behalen, zijn de inspanningen van DGD toegespitst op twee sub-sectoren van het onderwijs, te weten het basisonderwijs en het technisch en beroepsonderwijs. Deze keuze is ingegeven door de vaststelling dat deze twee sub-sectoren een belangrijke hefboom zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van armoede.

Educaid.be bundelde haar aanbevelingen en adviezen voor deze nota (in de vorm van een reactie op de eerste "draft non paper") in een adviesnota aan DGD. 

Beide documenten (de adviesnota van Educaid.be en de finale versie van de strategische nota) zijn hieronder beschikbaar.