Arteveldehogeschool is een ‘university college’ in Gent. De hogeschool biedt 19 professionele bachelors, 5 bachelor na bachelors en postgraduaten aan in vijf studiegebieden. Er studeren meer dan 13.000 studenten. De hogeschool participeert in de associatie Universiteit Gent.

Arteveldehogeschool profileert zich door innovatief en kwaliteitsvol hoger onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid, internationalisering en door de professionele begeleiding van diverse doelgroepen studenten.

De hogeschool werkt heel gericht aan de realisatie van de Bolognadoelstellingen 2020 die het diplomeren van meer hoger opgeleiden nastreven. De meeste van de opleidingen beschikken over varianten in hun aanbod waardoor studeren, werken en gezin mogelijk wordt. Verder is er een groeiend aanbod ‘levenslang leren’.

De hogeschool verankert zich regionaal en internationaal door strategische partners op een kwalitatieve en duurzame wijze met de instelling te verbinden.

De regionale verankering concretiseert zich in een doorgedreven samenwerking o.a. in projecten met UGent, de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en de vele scholen en ziekenhuizen. De regionale samenwerkingsverbanden worden nog versterkt, zowel in Oost- als West-Vlaanderen via onze HBO5-partneropleidingen in het Artevelde-leernetwerk. Talrijke kansengroepen die in de stad aanwezig zijn, worden geholpen via allerlei projecten van ‘community service learning’ uit vele opleidingen. De hogeschool levert ook bijzondere inspanningen om studenten uit deze kansengroepen toe te leiden naar het hoger onderwijs en hen te begeleiden tijdens hun studie met het oog op een succesvolle loopbaan.

Internationaal is de hogeschool een erkende kwaliteitsvolle instelling, attractief voor internationale partners. De hogeschool participeert in tal van strategische internationale netwerken, ook buiten Europa. Niet alleen de studentenmobiliteit en stafmobiliteit dragen hiertoe bij, maar ook een intensieve samenwerking in onderwijs, onderzoek én dienstverlening. De hogeschool is een gegeerde partner in de internationale onderwijsruimte binnen en buiten Europa.

De hogeschool vervult haar maatschappelijke rol door het uitbouwen van actieve kenniscentra. Onderzoek en dienstverlening en een aanbod van levenslang leren in tal van samenwerkingsverbanden, in wederzijdse wisselwerking met het professionele veld en de samenleving, versterken het kwalitatieve imago van de hogeschool.

doc
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Documents

Here you will find documents related to our activities.

Children in Vietnam
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Calendar

An overview of (inter)national events related to education and training.