Missies en activiteiten

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend. 

Als openbare dienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen op maat aan te bieden en doeltreffende en gratis hulpmiddelen ter beschikking te stellen die aan de specifieke behoeften van de doelgroepen beantwoorden.

Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te leveren voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te bieden voor de werkgelegenheid in het Gewest in al zijn vormen en met al zijn diversiteit. In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijnanti-discriminatieprogramma.

Twee strategische en transversale opdrachten

Om van deze visie realiteit te maken, concentreert Actiris zijn actie en zijn middelen rond twee strategische en transversale opdrachten:

  • De matching tussen Werkgevers en Werkzoekenden garanderen.
  • De doorstroming naar werk organiseren.

Internationaal

Op internationaal vlak zijn de belangrijkste activiteiten van ACTIRIS als volgt:

  • De vertegenwoordiging en de bevordering van ACTIRIS in het Europese netwerk van openbare tewerkstellingsdiensten (PES Network) en in het wereldwijd netwerk van de openbare tewerkstellingsdiensten (WAPES).
  • De samenwerking met Belgische institutionele actoren (Ministeries, Permanente Vertegenwoordiging, Synerjob), de Europese Commissie en met Internationale Arbeidsorganisaties.
  • Het opbouwen van bilaterale betrekkingen met buitenlandse openbare tewerkstellingsdiensten.
  • Het afsluiten van partnerschappen/samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse openbare tewerkstellingsdiensten.
  • Het onderhouden van een wederzijds leerproces tussen openbare tewerkstellingsdiensten door de identificatie en de uitwisseling van goede praktijken.

Op dit moment ontwikkelt ACTIRIS relaties met Marokko. In de vijf voorbije jaren, werkte het agentschap samen met en/of ontwikkelde projecten in de volgende landen: Benin, Canada (provincie Québec), Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Senegal, Togo en Tunesië.

doc
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Documents

Here you will find documents related to our activities.

Children in Vietnam
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Calendar

An overview of (inter)national events related to education and training.