ACTEC is een niet gouvernementele ontwikkelingsorganisatie die projecten ondersteunt in het domein van technische en beroepsvorming voor arme en gemarginaliseerde personen in ontwikkelingslanden. Het uiteindelijke doel van de vormingsprojecten van ACTEC is persoonlijke ontplooiing, de strijd tegen armoede door het verhogen van de familiale inkomsten, en de verbetering van de levensomstandigheden.

We waken erover dat onze projecten 3 vormingsluiken omvatten:

  • Technische en beroepsvorming: het gaat om specifieke programma’s om een beroep te leren of de uitoefening ervan te verbeteren. Een concreet resultaat van deze vorming is de capaciteit om werk te vinden (vaak in de informele economie)  en de verhoging van het inkomen.
  • Ondernemersopleiding: de meerderheid van de armen in het Zuiden zijn verplichte zelfstandigen, aangezien er niet genoeg ondernemingen zijn die in staat zijn om hen te integreren in het formele arbeidscircuit. Alle onze projecten moeten hiermee rekening houden en sommige van onze partners hebben specifieke vormingen ontwikkeld  voor kleinschalige ondernemers.
  • Algemene vorming en samenlevingsopbouw: de verbetering van de levensomstandigheden vloeit  niet automatisch voort uit de verhoging van de inkomens. Het is ook nodig vormingen aan te bieden die  verbeteringen beogen wat betreft gedrag (hygiëne, voeding, respect voor het milieu) en houding (solidariteit, burgerparticipatie, samenlevingsopbouw).

Onze strategie om dit doel te bereiken is de versterking van de partners in het Zuiden, die onze gemeenschappelijke actie op lange termijn moeten uitvoeren.

doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documents

Here you will find documents related to our activities.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Calendar

An overview of (inter)national events related to education and training.