België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 14 partnerlanden in Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

In de bilaterale samenwerking concentreert België zijn steun op een welomschreven aantal sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs en vorming
  • Landbouw en voedselzekerheid
  • Basisinfrastructuur
  • Maatschappijopbouw
doc
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Documents

Here you will find documents related to our activities.

Children in Vietnam
News
Documents
Event
Project
Vacancy
Info
Members

Calendar

An overview of (inter)national events related to education and training.