VVOB zoekt: Programma Manager Vietnam

Organisatie: VVOB
Plaats van tewerkstelling: Da Nang, Vietnam
Voltijds: Ja
Contract: Onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding
Solliciteren tot: 09/02/2018

Het vijfjarenprogramma van VVOB Vietnam (2017-2021) richt zich op het verbeteren van het kleuteronderwijs in Centraal Vietnam. De doelstelling van het programma is het verlagen van leerbarrières van kleuters uit achtergestelde en etnisch diverse districten in deze regio, door in te zetten op de capaciteitsversterking van kleuterleerkrachten en kleuterschoolleiders. Met extra financiering van de EC starten we in juli 2018 met een bijkomend project dat zich focust op de verbetering van gender responsief kleuteronderwijs.

Voor versterking van ons team, dat opereert vanuit het VVOB kantoor in Da Nang, zijn we op zoek naar een programma manager.

Meer informatie is te verkrijgen via

Website: http://www.vvob.be/vvob/nl/werken/ind/programma-manager-vietnam