Enabel recruteert: Expert beroepsonderwijs en -opleiding

Organisatie: Enabel
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Voltijds: Ja
Contract: Bepaalde duur
Loon: (classe 6 siège) minimum 4.450,27 euros pour 10 ans d’expérience pertinente. Le salaire est calculé en fonction du nombre réel d’années d’expérience pertinente. Chèques-repas, assurance hospitalisation/soins de santé, assurance de groupe, ETHIAS-Assistance 24 h/24, 13e mois, double pécule de vacances, frais de transports en commun remboursés à 100 %.
Onmiddellijke indiensttreding
Solliciteren tot: 27/02/2018

Het project ‘VET Toolbox’ wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het wil de partnerlanden van de EU in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en de Stille Oceaan ondersteunen bij het ontwerpen van strategieën voor nationale tewerkstelling en beroepsopleiding en ook de dienstverlening in die sector verbeteren.

De Europese Commissie vroeg een consortium van vijf bilaterale ontwikkelingsagentschappen (AFD, BC, Enabel, GIZ en LuxDev) om gezamenlijk de ‘VET Toolbox’ te ontwikkelen. Deze agentschappen kunnen bogen op een rijke ervaring in de sector beroepsonderwijs en -opleiding (VET) en onderhouden al jarenlang een netwerk waar goede praktijken en geleerde lessen hierover worden uitgewisseld. De VET Toolbox heeft een coördinatiecentrum bij Enabel in Brussel en verzorgt de contacten met de bilaterale agentschappen die gezamenlijk de activiteiten uitvoeren.

Het doel van de VET Toolbox is om hervormingen in het beroepsonderwijs doeltreffender te maken, dat wil zeggen meer vraaggericht en inspelend op de behoeften van de arbeidsmarkt. Bovendien moet er meer aandacht gaan naar tewerkstelling en zelfstandig ondernemerschap, en naar kansarme groepen. De VET Toolbox zal ook fungeren als hulpstructuur om financiële steun te bieden aan initiatieven van lokale niet-statelijke actoren rond inclusiviteit – via een reeks projectoproepen. De VET Toolbox zet hoogkwalitatieve expertise in en ontwikkelt tools en instrumenten en andere leer- en ondersteuningsacties. Daarmee wordt ingegaan op vragen van de partnerlanden (rond thema’s als het uittekenen van beleidslijnen en het doorvoeren van hervormingen in het beroepsonderwijs, het doorgronden van de arbeidsmarkt, het betrekken van de private sector bij de opleidingen en het bevorderen van inclusiviteit).

 

Meer informatie is te verkrijgen via

Website: http://bit.ly/2Eo8BsL