Projectgroepen

De projectgroepen zetten activiteiten op rond afgebakende thema’s en behandelen technische en wetenschappelijke aspecten. Ieder lid kan een projectgroep voorstellen of aan een projectgroep deelnemen.

Elke projectgroep stelt een actieplanning op met duidelijk afgebakende doelstellingen.

OP dit moment zijn zes projectgroepen actief:

In het verleden waren er ook werkgroepen rond volgende thema's:

De werking van de projectgroepen wordt uiteengezet in het Intern Reglement (punt 2.2) van het platform.