Projectgroep "TVET, Technisch en Beroepsonderwijs en -vorming"

Deze projectgroep werd reeds in 2011 opgericht.

In juni 2014 werd een nieuwe werkplanning opgesteld.

Doel: een didactische conceptnota produceren over de basisprincipes die belangrijk zijn indien men wil dat opleidingsprogramma’s daadwerkelijk leiden tot een duurzame verbetering van de inzetbaarheid in de arbeidsmarkt.

Een (elektronische) publicatie zal geproduceerd worden met voor elk basisprincipe een methodologische synthese, een bibliografie en een concreet terreinvoorbeeld. De publicatie tijdens een publiek event voorgesteld worden.