Projectgroep Gemeenschappelijke contextanalyses (GSK) / Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK)

Krachtens het KB op de ANG’s, coördineren de koepels 11.11.11 en CNCD het GCA-proces. In januari 2015 werd gestart worden met de opmaak van de GCA, die in oktober 2015 ingediend zullen worden.

Doelstelling van de Educaid.be projectgroep is er over te waken dat de onderwijssector prominent aan bod komt in de GCA’s. Het platform heeft daartoe de samenwerking van haar leden met betrekking tot de sector onderwijs binnen het GCA-proces gefaciliteerd.

Elk van de betrokken leden neemt de “sub-lead” op zich wat betreft de sector onderwijs voor een bepaald aantal landen. Dit wil zeggen dat zij de onderwijsinformatie zullen verzamelen voor het land in kwestie en daarmee een coherente tekst opstellen, die dan zal worden doorgegeven aan de organisatie die de GCA coördineert. Dit met het oog op een verhoogde kwaliteit en efficiëntie.