Basistekst & Intern Reglement

In de Basistekst van Educaid.be zijn de volgende elementen vastgelegd:

  • motieven voor de oprichting van het platform
  • visie en missie
  • doelstellingen
  • doelgroep
  • afbakening van het onderwijsthema

Het Intern Reglement heeft als doelstelling een aantal reeds gangbare procedures vast te leggen en zo de praktische organisatie van het platform te stroomlijnen. Elementen:

  • Lidmaatschap
  • Organisatiestructuur (Stuurgroep, Projectgroepen, Ledenvergadering, Secretariaat)
  • Communicatie
  • Evaluatie