n’GO-debat: Noord en Zuid: samen op de schoolbanken. Hoe ook educatiehulp een leertraject aflegt


12/09/2016

Donderdag 13 oktober 2016, van 12u tot 13u30

Decennialang paste educatiehulp in een overzichtelijk schema: pennen, banken, een dak boven het hoofd en een leraar voor de klas. Vandaag is educatiehulp een multidimensionaal productieproces, met mensen in Noord en Zuid als complexe grondstof.

Wie bepaalt de hoogste nood? Wie legt zijn gewicht in de schaal bij de toewijzing van middelen? Het Zuiden, dat zijn eigen ontwikkeling mag en moet vormgeven, of de geldschieters, die baas zijn in eigen zak?

Hoe zetten we in op leerresultaten en niet enkel op aanwezigheid om de vicieuze cirkel van ongelijkheid te doorbreken? Hoe investeren we in diversificatie en inclusie? Een serieuze kluif voor het onderwijs van de toekomst, niet enkel in het Zuiden. De onderwijsproblematiek is vandaag globaal, de noden universeel.

Kom met ons debatteren over deze actuele kwesties!

Meer informatie

Dit debat wordt georganiseerd door n'GO magazine, in samenwerking met Educaid.be