VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

VVOB's motto 'Education for Development' ('onderwijs voor ontwikkeling') weerspiegelt de algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen. De organisatie wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam verbeteren.

Als creatieve Vlaamse samenwerkingspartner streven we naar een duurzame wereld met gelijke kansen. Binnen het ruime kader van armoedebestrijding bouwen we mee aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden. Vanuit een brugfunctie met het Zuiden vergroten we bovendien het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving.

  • Zuid-Afrika, Zambia, Vietnam, Suriname, Rwanda, Oeganda, Ecuador, Democratische Republiek Congo, Cambodja, België
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Lerarenopleiding, Onderzoek naar onderwijs
  • Lid van de stuurgroep