Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Departement Onderwijs en Vorming

De Vlaamse minister van Onderwijs staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid. Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken.

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement verzorgt de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en de regelgeving van niveauoverschrijdende beleidsthema’s zoals onder meer kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur, capaciteit (inclusief ICT in onderwijs), school- en studietoelagen, gelijke kansen en diversiteit, de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, Brussel en internationalisering van het onderwijs.

  • Lid van de stuurgroep