Togo Debout

Samen werken aan ontwikkeling | Ensemble pour le développement

Togo Debout vzw wil bijdragen tot "une Afrique qui se met debout", een Afrika dat overeind staat en zijn lot in eigen handen neemt. Togo Debout ondersteunt daarvoor lokale ontwikkelingsprojecten in Togo in diverse domeinen van het maatschappelijke en economische leven: gezondheid, welzijn, onderwijs & vorming en plattelandsontwikkeling. Togo Debout verzamelt hiervoor de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen.

Togo Debout wil vooral inzetten op duurzame projecten. Daarom kiest de vereniging er voor om in eerste instantie in te spelen op noden, ideeën en voorstellen vanuit de lokale gemeenschappen zelf, die er dan ook verdere verantwoordelijkheid voor opnemen. Bij de projecten die Togo Debout ondersteunt gaat in deze optiek veel aandacht naar capaciteitsopbouw.

Togo Debout is een Belgische vzw, met drie vaste lokale medewerkers. De vereniging is tevens juridisch erkend in Togo.

Drie krachtlijnen liggen aan de basis van de werking:

  • Samenwerking met de lokale partners: zij zijn de projecteigenaars, Togo Debout treedt op als facilitator.
  • Ontwikkelingssamenwerking i.p.v. humanitaire hulp: ondersteuning door Togo Debout beoogt altijd het bevorderen van de lokale autonomie.
  • Duurzaamheid bevorderen, o.a. door te kiezen voor een geïntegreerde aanpak en niet voor geïsoleerde projecten. Het samengaan van meerdere projecten binnen verschillende domeinen van eenzelfde zone,  leidt tot meer duurzame resultaten.

Momenteel is Togo Debout actief in b.v. een weeshuisproject, een onderwijsproject (o.a. uitbouw van een documentatie- en informatiecentrum voor scholen uit een aantal broussedorpen, uitsturen van Vlaamse onderwijsstagiaires), een revalidatiecentrum, het straatkinderenproject ANGE, e.a.

  • Togo
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Onderwijsinfrastructuur
  • Lid