Leraars zonder Grenzen

LzG is een Vlaamse vereniging van vrijwilligers die vanuit hun solidariteit met mensen in het Zuiden ijveren voor degelijk onderwijs als hefboom tot ontwikkeling.

Als platform voor educatieve projecten spitst de werking zich toe op 3 domeinen:

  • belangenvertegenwoordiging van educatieve projecten naar het beleid toe;
  • ondersteunen en uitbouwen van de Noordwerking van LzG en de bij LzG aangesloten projecten: verspreiden van de visie en de missie van LzG, naambekendheid vergroten via de website en de nieuwsbrieven, uitreiking van fiscale attesten voor giften van donoren, deelname aan beurzen, …
  • ondersteuning van de Zuidwerking van de aangesloten projecten via expertisedeling, vormingsaanbod, bemiddeling tussen projecten en zoekende vrijwilligers …
  • Bolivië, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Democratische Republiek Congo, Ghana, Guinee, India, Indonesië, Irak, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Nepal, Oeganda, Peru, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Zimbabwe, Zuid-Afrika
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsinfrastructuur, Lerarenopleiding, Onderzoek naar onderwijs
  • Lid