ETM/KDW

Enfance Tiers Monde / Kinderen Derde Wereld

Kinderen Derde Wereld is een nationale ontwikkelingsorganisatie, zonder een politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt.

Al meer dan 35 jaar actief, ijvert ETM/KDW voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit zouden kunnen ontplooien en werkt de organisatie met respect voor de waardigheid van de mens.

De belangrijkste doelstelling is nieuwe toekomstperspectieven bieden aan de kinderen en jongeren van de armste regio's ter wereld, door duurzame projecten te realiseren en te ondersteunen die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen.

De missie van KDW/ETM is bijdragen tot de verbetering van de voorwaarden voor educatie en de ontplooiing van kinderen en jongeren, zowel in het Zuiden als in het Noorden:

 • door een concreet engagem​ent van de enen ten gunste van de anderen;
 • door aan de jongeren van het Noorden een concreet actieterrein aan te bieden op het vlak van solidariteit;
 • in nauwe samenwerking en partenariaat met de lokale bevolkingen, die hetzelfde doel nastreven;
 • met projecten van onderwijs, professionele opleidingen, basisgezondheidszorg en inkomstenverwervende activiteiten voor jongeren en vrouwen;
 • door duurzame projecten te realiseren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, met een bijzondere aandacht voor Subsahariaans Afrika.
 • door de interventies te centreren, zich baserend op een lange expertise op de meeste arme en kwetsbare kinderen en jongeren: straatkinderen, verlaten kinderen, weeskinderen, gedemobiliseerde kinderen....​​
 • met respect voor de religieuze, culturele en filosofische identiteiten.​​

ETM/KDW werkt steeds in partnership met locale verenigingen waarvan de doelstellingen beantwoorden aan de specifieke oriënteringen van ETM/KDW en die voldoende garanties bieden qua duurzaamheid op lange termijn. ETM/KDW gaat met hen een contract aan en volgt de projecten op.

 • Togo, Senegal, Oeganda, Mexico, India, Filipijnen, Democratische Republiek Congo, Colombia, Burundi, Brazilië
 • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsinfrastructuur
 • Lid