Enabel

Belgisch ontwikkelingsagentschap

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Wij ondersteunen ontwikkelingsprojecten wereldwijd om armoede uit te roeien. Zo bouwen we mee aan een wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven, gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvolle openbare diensten en de vrijheid hebben om hun aspiraties waar te maken.

GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Wij voeren ontwikkelingsprojecten uit voor de Belgische regering in haar 14 partnerlanden. Wij stellen onze expertise ook ter beschikking van andere donoren.

DUURZAME ONTWIKKELING

Samen met onze partners dragen wij actief bij aan de mondiale inspanningen voor een duurzame ontwikkeling.

FRAGIELE STATEN

Onze activiteiten spitsen zich toe op de fragiele staten en de minst ontwikkelde landen, vooral in Afrika.

  • Algerije, België, Benin, Bolivië, Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Guinee, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestina, Rwanda, Senegal, Tanzania, Vietnam, Zuid-Afrika
  • Studiebeurzen, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderwijsinfrastructuur, Lerarenopleiding
  • Lid van de stuurgroep