Belgische ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 18 partnerlanden in Azië, Latijns-Amerika, Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

In de bilaterale samenwerking concentreert België zijn steun op een welomschreven aantal sectoren:

  1. gezondheidszorg
  2. onderwijs en vorming
  3. landbouw en voedselzekerheid
  4. basisinfrastructuur
  5. maatschappijopbouw
  • Zuid-Afrika, Vietnam, Tanzania, Senegal, Rwanda, Peru, Palestina, Oeganda, Niger, Mozambique, Marokko, Mali, Ecuador, Democratische Republiek Congo, Burundi, Bolivië, Benin, Algerije
  • Beroepsvorming, Hoger onderwijs, Hoger technisch onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Onderwijs verbetering levensstandaard, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderzoek naar onderwijs, Uitrusting en vorming, Vorming onderwijzend personeel
  • Lid van de stuurgroep