Belgische ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 14 partnerlanden in Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

In de bilaterale samenwerking concentreert België zijn steun op een welomschreven aantal sectoren:

  1. gezondheidszorg
  2. onderwijs en vorming
  3. landbouw en voedselzekerheid
  4. basisinfrastructuur
  5. maatschappijopbouw
  • Tanzania, Senegal, Rwanda, Palestina, Oeganda, Niger, Mozambique, Marokko, Mali, Guinee, Democratische Republiek Congo, Burundi, Burkina Faso, Benin
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderwijsinfrastructuur, Lerarenopleiding, Onderzoek naar onderwijs
  • Lid van de stuurgroep