Congodorpen

Congodorpen droomt van een platteland in Congo waar de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve basisvoorzieningen (werk – school – zorg) en waar de sociaaleconomische dynamiek bijdraagt aan de duurzaamheid van deze voorzieningen. Daarom ondersteunt Congodorpen de lokale samenwerking, het technisch onderwijs en de gezondheidszorg.

  • Democratische Republiek Congo
  • Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET)
  • Lid