BTC-CTB

Belgisch ontwikkelingsagentschap

BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien.

Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap en wil een samenleving tot stand brengen die de huidige en toekomstige generaties alle mogelijkheden biedt om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

BTC’s medewerkers in Brussel en in het buitenland vertolken het engagement van de Belgische staat en van andere ontwikkelingspartners voor internationale solidariteit. Zij begeleiden ruim 200 ontwikkelingsprojecten in een twintigtal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
 

  • Zuid-Afrika, Vietnam, Tanzania, Senegal, Rwanda, Peru, Palestina, Oeganda, Niger, Mozambique, Marokko, Mali, Ecuador, Democratische Republiek Congo, Burundi, Bolivië, Benin, Algerije
  • Beroepsvorming, Hoger onderwijs, Hoger technisch onderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderzoek naar onderwijs, Uitrusting en vorming, Vorming onderwijzend personeel
  • Lid van de stuurgroep