BTC-CTB

Belgisch ontwikkelingsagentschap

BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien.

Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap en wil een samenleving tot stand brengen die de huidige en toekomstige generaties alle mogelijkheden biedt om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

BTC’s medewerkers in Brussel en in het buitenland vertolken het engagement van de Belgische staat en van andere ontwikkelingspartners voor internationale solidariteit. Zij begeleiden ruim 200 ontwikkelingsprojecten in een twintigtal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
 

  • Zuid-Afrika, Vietnam, Tanzania, Senegal, Rwanda, Palestina, Oeganda, Niger, Mozambique, Marokko, Mali, Guinee, Democratische Republiek Congo, Burundi, Burkina Faso, Benin
  • Studiebeurzen, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderwijsinfrastructuur, Lerarenopleiding
  • Lid van de stuurgroep