AUF

Agence universitaire de la Francophonie

Het AUF is één van de belangrijkste verenigingen voor hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de wereld.

In het kader van zijn missie ondersteunt het Bureau voor West-Europa - Ontwikkelingscentrum, gebaseerd in Brussel, 212 hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in West-Europa, in de volgende 11 landen: Andorra, België, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Portugal en Zwitserland.

De programma's van het AUF hebben de mobiliteit van onderwijzers, onderzoekers en studenten in Franstalige landen als prioriteit, alsook het gebruik van technologieën in onderwijs, vorming en communicatie.

De geografische situering van het Bureau voor West-Europa in Brussel, in het institutionele en beleidshart van Europa, maakt het tot een pertinente bemiddelaar tussen de verschillende AUF bureaus in de wereld en de grote internationale organisaties in de regio die mogelijk willen investeren in projecten die beantwoorden aan de doelstellingen en thema's van het Agentschap: universitaire samenwerking, Noord-Zuid, Zuid-Noord en Zuid-Zuid, in het kader van projecten voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs, onderzoek en het bestuur van universiteiten. 

  • Hoger onderwijs, Onderzoek naar onderwijs
  • Lid