APEFE

Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger

APEFE (Vereniging voor de Promotie van Onderwijs en Vorming in het Buitenland) is een Belgisch expertisecentrum voor ontwikkelingssamenwerking.

Sinds 1976 draagt APEFE bij aan capaciteitsversterking van haar partners in het Zuiden door het bieden van technische bijstand en vormingsinitiatieven.

  • Vietnam, Senegal, Rwanda, Palestina, Mauritanië, Marokko, Laos, Haïti, Democratische Republiek Congo, Cambodja, Burundi, Burkina Faso, Bolivië, Benin, Algerije
  • Beroepsvorming, Onderwijs verbetering levensstandaard, Onderwijsbeleid en administratief beheer
  • Lid van de stuurgroep