Lid worden?

Educaid.be staat open voor organisaties, instellingen en particulieren die actief zijn in de onderwijs- of vormingssector binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De leden vormen een breed draagvlak van mensen en publieke of privé-structuren die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het platform en deze mee willen verwezenlijken.

Lid worden

Organisaties, instellingen of individuen die lid wensen te worden van het platform maken dit schriftelijk (per e-mail of brief) kenbaar aan het secretariaat, samen met een samenvatting van hun activiteiten en het logo van de organisatie (indien van toepassing). De kandidatuur wordt door het secretariaat ter bekrachtiging aan de Stuurgroep voorgelegd.

Leden worden verwacht kennis te nemen van de Basistekst en van het Intern Reglement van Educaid.be, en de visie, missie en doelstellingen van het platform te onderschrijven.

Leden worden ook gevraagd zich in te zetten voor één of meerdere projectgroepen van het platform. Leden die niet deelnemen aan een projectgroep en/of aan de jaarlijkse Educaid.be Ledenvergadering worden bij aanvang van een nieuw kalenderjaar gevraagd om hun lidmaatschap te bevestigen.