Ledenvergadering

Educaid.be organiseert sinds 2014 een jaarlijkse ledenvergadering.

Doel

Het doel van deze vergadering is in de eerste plaats om leden samen te brengen om uit te wisselen en samen na te denken over de activiteiten van het platform. We blikken terug op het voorbije jaar, en denken samen na over het komende jaar. Nieuwe leden stellen zich voor. Er wordt bijgepraat en informeel uitgewisseld bij een broodje.

Deelname

In het bijzonder leden die weinig of niet aan andere activiteiten kunnen deelnemen, worden aangemoedigd op deze vergadering aanwezig te zijn. We mikken op minstens één vertegenwoordiger per lidorganisatie, maar meerdere vertegenwoordigers van eenzelfde organisatie zijn zeker welkom.

Presentaties van vorige edities