FASI werd op 1 december 2012 opgericht door 24 verenigingen voor internationale solidariteit (associations de solidarité internationale, ASI).

Doelstellingen

 • De ASI uit (voornamelijk) Wallonië en Brussel vertegenwoordigen bij de (overleg)instellingen.

In vergelijking met de andere ontwikkelingsactoren zoals NGO's, steden en gemeenten, universiteiten, etc. zijn de activiteiten van de verenigingen voor internationale solidariteit weinig gekend. Eén van de redenen hiervoor is dat de ASI geen representatief orgaan hebben.

 • De positie van de ASI als ontwikkelingsactoren benadrukken

In direct verband met de voorgaande doelstelling, is het belangrijk te benadrukken dat de ASI een volwaardige partner en actor zijn, en als dusdanig erkend moeten worden door de Federale autoriteiten.

 • De synergie tussen de verenigingen versterken

Elke vereniging beschikt over tal van capaciteiten en middelen, die beter benut kunnen worden door ze te delen. Ervaringen, benaderingen, implementatiestrategieën, specifieke kennis en het delen van lokale contacten in het Zuiden of in België zijn stuk voor stuk domeinen waar synergie de slagkracht van de ASI kan vergroten.

 • De capaciteiten van de verenigingen versterken

De eigen projecten toetsen aan nieuwe of andere benaderingen kan de capaciteiten van elk van de leden van FASI versterken.

Hoe worden de synergiën georganiseerd?

Identificatie van de actoren per thema:

 • cultuur, sociale integratie, migratie
 • economie en microkredieten
 • sensibilisering
 • water, hygiëne, afvalverwerking
 • landbouw en voedselveiligheid
 • gezondheid
 • onderwijs en vorming

Identificatie van de actoren per continent en per land (onbeperkte lijst):

 • Benin, Birma, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ecuador, Gambia, Ghana, Haïti, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Malawi, Mali, Marokko, Moldavië, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Roemenië, Rwanda, Senegal, Togo, Zambia, etc.

Wat is een ASI?

De voornaamste sociale doelstelling van een ASI is internationale solidariteit, inclusief internationale ontwikkelingssamenwerking en/of -educatie.

De ASI heeft officieel het statuut van vzw, internationale vzw, stichting of feitelijke vereniging en heeft haar sociale zetel in België.

Zij creëert en onderhoudt directe contacten met haar verschillende lokale, regionale en internationale partners en verdedigt waarden zoals solidariteit en burgerschap.

De ASI onderschrijft een perspectief van sociale verandering. Haar doelstelling is de bevrediging van basisbehoeften in sectoren zoals:

 • gezondheid
 • toegang tot drinkbaar water
 • voedselsoevereiniteit
 • onderwijs
 • waardig werk
 • gendergelijkheid
 • bescherming van het leefmilieu
 • de afschaffing van alle vormen van uitbuiting en discriminatie.
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.