Sinds haar oprichting in 1977 heeft de NGO Cooperation Education Culture (CEC) een culturele actie ontwikkeld met cultuur als basis ziet voor duurzame menselijke ontwikkeling en culturele diversiteit als een bron van verdraagzaamheid en toenadering tussen volkeren.

De promotie van hedendaagse literatuur uit Afrika en de Caraïben

Het boek en de literatuur zijn krachtige vectoren van kennis van de Ander. Veel meer dan non-fictie, fungeert literatuur (romans, theater, poëzie, sprookjes, enz.) als een echte sociale spiegel die de complexiteit van hedendaagse samenlevingen weerspiegelt. De ontdekking van nieuwe literaire expressies en verbeelding is een factor van toenadering en dialoog. Door hen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, plaatst CEC zichzelf als een actor van emancipatie, democratisering en aanmoediging om deel te nemen aan het burgerdebat.

In deze context hebben CEC en het Maison de la Francité sinds 2013 hun krachten gebundeld rond “Espace Césaire”, een unieke ruimte in het hart van Brussel. Deze uitleenbibliotheek, geboren uit de fusie van de collecties van CEC en van het Maison de la Francité, biedt onderdak aan meer dan 8.000 boeken uit de Afrikaanse, Caraïbische en diaspora literatuur, evenals boeken over de Franse taal, haar geschiedenis en haar aanwezigheid in de wereld. Het Espace Césaire maakt deel uit van het LITTAFCAR.org-netwerk en programmeert heel wat activiteiten om hedendaagse literatuur uit Afrika en de Caraïben te ontdekken.

Focus op het project LITTAFCAR.org

LITTAFCAR.ORG is een netwerk van culturele centra (België, Rwanda, Benin, Haïti) die, doorheen de wereld, de literatuur uit Afrika en de Caraïben willen promoten. Verwezenlijkingen: versterking van de bibliotheken van partnercentra, ontwikkeling van een website die literatuur promoot, online cursussen, evenementen en promotie van literatuur.

Noord-Zuid stereotypen in vraag stellen

Of het nu gaat om de ​​"koloniale nalatenschap", de perceptie van immigratie, Noord-Zuidrelaties of het gebrek aan kennis over de culturen van het Zuiden… Gezien de toenemende vormen van terugplooien op de eigen identiteit, zowel individueel als collectief, leidend tot uitsluiting, racisme en xenofobie, is een nieuwe invraagstelling broodnodig. Om een ​​bijdrage te leveren aan deze uitdagingen heeft CEC educatieve tools ontwikkeld (tentoonstellingen, workshops, vormingen, publicaties) en ondersteunt het een kritische reflectie op westerse vooroordelen, geërfd of eigentijds, aangepast aan verschillende doelgroepen (scholen, jeugdverenigingen, NGO's, het brede publiek).

Culturele bemiddeling, Noord en Zuid

CEC wil de verspreiding van culturele werken (film, theater, literatuur, tentoonstellingen) ondersteunen door discussies aan te moedigen over interculturaliteit, culturele diversiteit, Noord-Zuid en Zuid-Noord uitwisseling, de impact van vooroordelen in onze relaties met de Ander en het belang van cultuur voor ontwikkeling. CEC biedt deze diensten aan scholen, bibliotheken, culturele centra, enz.

Het aanbod van CEC aangaande culturele bemiddeling:

  • Training van literaire professionals in de hedendaagse Afrikaanse en Caraïbische literatuur
  • Organisatie van debatten met auteurs en culturele actoren
  • Ontwikkeling van culturele projecten met educatieve of artistieke doeleinden (tentoonstellingen, educatieve evenementen, ...) om onze verbeelding in vraag te stellen en vooroordelen te ontkrachten
  • Versterking van de partners in hun creatieve aanpak en hun culturele bemiddeling
  • Netwerken tussen culturele actoren uit verschillende landen en regio's via LITTAFCAR.ORG (België, Benin, Haïti, Rwanda), een innovatief project op het gebied van culturele samenwerking.
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.