Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-personen en koepel van LGBTI-organisaties.

Çavaria zet zich in voor gelijke rechten en kansen, en het welzijn van holebi, transgender en intersekse personen. Çavaria bouwt verder aan een solidaire samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum. Met het vorming- en trainingscentrum KLIQ ontwikkelen ze methodieken en geven ze vorming en begeleiding aan verschillende sectoren zoals bedrijven, woonzorgcentra, lokale besturen of de asielsector. Hun online magazine ZIZO brengt interessante verhalen en nieuws. Ze zijn een relevante stem in het publieke debat door campagnes, aanwezigheid op sociale en in reguliere media. Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender.

Çavaria internationaal werkt aan solidaire en inclusieve samenlevingen wereldwijd met een brede kijk op seksuele en genderdiversiteit en met gelijke rechten, gelijke kansen en een verbeterd welzijn van LGBTI+ personen.

Dit doen ze via

 1. Beleids- en lobbywerk
  Çavaria informeert, sensibiliseert, mobiliseert en ondersteunt de actoren van het Belgische buitenlands beleid, zoals de bevoegde ministeries, ontwikkelingsngo’s en ambassades, rond LGBTI+-inclusiviteit.
   
 2. Samenwerking met buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen
  Çavaria wisselt uit met  buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen die actief zijn op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Ze biedt directe ondersteuning via netwerken of projecten.
   
 3. Bewegingswerk çavaria internationaal
  De doelstelling om een duurzame solidariteit te creëren met LGBTI+ personen wereldwijd, betekent ook solidariteit tussen de eigen achterban en buitenlandse LGBTI+ gemeenschappen.
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.