België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 14 partnerlanden in Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

In de bilaterale samenwerking concentreert België zijn steun op een welomschreven aantal sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs en vorming
  • Landbouw en voedselzekerheid
  • Basisinfrastructuur
  • Maatschappijopbouw
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.