Congodorpen droomt van een platteland in Congo waar de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve basisvoorzieningen (werk – school – zorg) en waar de sociaaleconomische dynamiek bijdraagt aan de duurzaamheid van deze voorzieningen.

Visie

Congodorpen blijft kiezen voor geïntegreerde ontwikkeling op het platteland van Congo en dit vanuit én ten voordele van initiatieven aan de basis.

Op die manier wil Congodorpen meewerken aan de bouw van een nieuw platteland in Congo:

  • Waar de bevolking actief deelneemt aan de dynamiek op socio-economisch, landbouw- en milieuvlak.
  • Waar jongeren toegang hebben tot een kwalitatieve basisopleiding.
  • Waar kwalitatieve basisgezondheidszorgen beschikbaar zijn aan een aanvaardbare kost.

Congodorpen blijft kiezen voor geïntegreerde ontwikkeling op het platteland van Congo en dit vanuit én ten voordele van initiatieven aan de basis.

Missie

Concreet, stimuleert en ondersteunt Congodorpen in de Bandundu- en Evenaarsprovincie basisinitiatieven via geïntegreerde plattelandsontwikkeling. De participatieve en multidisciplinaire aanpak richt zich op economische plattelandsontwikkeling, maar ook op basisopleiding (formeel en niet-formeel) en basisgezondheidszorg in de ruime zin (eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitatie, voeding en preventie). Thema’s zoals gender, HIV/Aids, milieu en communicatie worden transversaal opgenomen. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met nationale en internationale beleidslijnen.

Een interventiezone komt overeen met een gezondheidsgebied – bestaande structuur binnen het gezondheidszorgsysteem van Congo. De doelgroep van elke interventie is de bevolking van het gezondheidsgebied, gemiddeld 10.000 mensen. Deze bevolking wordt betrokken in elke stap van de interventie: van identificatie tot uitvoering. Startend met een diepgaande en uitgebreide analyse van de situatie door de bevolking, wordt een interventieplan uitgewerkt en uitgevoerd door diezelfde bevolking. Waar nodig, nuttig en mogelijk, biedt Congodorpen middelen ter ondersteuning. Dit kan gaan van informeren, opleiden, investeren tot lobbyen en netwerken.

De bevolking is het vertrekpunt van elke interventie, Congodorpen bereikt haar via representatieve, lokale, proactieve en verantwoordelijke ontwikkelingsactoren (verenigingen, ngo, coöperatieven) waarmee ze een partnerschap afsluit. Deze partners zijn de draaischijf om de geïntegreerde aanpak te stimuleren en te organiseren. Om sterk betrokken te zijn bij wat er leeft bij de partners en de bevolking, is Congodorpen permanent aanwezig in de interventieregio’s. De lokale antennes zijn de voelsprieten en ankerpunten van Congodorpen op het terrein. Indien nodig, wordt beroep gedaan op diensten en expertise van buitenaf. Daarnaast wordt samenwerking en synergie ook steeds belangrijker. De rol van Congodorpen is om deze processen te vergemakkelijken.

doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.