UNICEF Belgium

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, zag het daglicht in 1946.

UNICEF is aanwezig in 156 landen en gebieden om kinderen te helpen zodat ze een menswaardig leven krijgen, ze kunnen overleven en zich ontwikkelen, van baby tot adolescent.

UNICEF is actief rond 6 prioriteiten:

  • de overleving en ontwikkeling van het jonge kind
  • basisonderwijs en gendergelijkheid
  • de bescherming van het kind
  • HIV/AIDS en kinderen
  • pleidooiwerk en partnerships voor kinderrechten
  • noodsituaties

UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België. Zijn rol bestaat erin aan fondsenwerving te doen maar ook om pleidooiacties op te zetten voor de rechten van het kind naar de politieke beleidsmakers. Tenslotte informeert UNICEF België het publiek ook over de situatie van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden en over de acties van UNICEF.

UNICEF België werkt actief samen met andere organisaties en partners, en is lid van verschillende coalities en platforms waaronder het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking, COPROGRAM, EDUCAID, de Kinderrechtencoalitie, ea.

  • Lager onderwijs
  • Lid